Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023

UBND Huyện Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 đến ngày 22 tháng 01 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực cuối ngọn Kênh Thầy Năm thuộc xã An Khánh

16/01/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Ngọn Kênh Thầy Năm

2

Khu vực Rạch Kênh Thầy Năm thuộc xã An Khánh

16/01/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ông Ba Muối

3

Khu vực từ Nhà Máy Bảy Trọng đến ngã 5 cây mít thuộc xã Phú Long.

17/01/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Phú Thạnh

4

Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năn Cừ  thuộc xã Tân Phú Trung.

18/01/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Nguyễn Văn E

5

Khu  vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

18/01/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Cai Trượng

6

Khu  vực Kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân.

19/01/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Kênh Ông Huyện

7

Khu vực Rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông.

19/01/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Ngang Rạch Ông Đại

Trạm Rạch Ông Đại

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành