Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 29/5/2020, UBND huyện Châu Thành phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính cấp xã năm 2020. Tham dự tấp huấn gồm đại diện lãnh đạo, các cán bộ, công chức các phòng, UBND các xã, thị trấn có liên quan trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn các nội dung như: Tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hệ thống tài liệu ISO theo TCVN ISO 9001:2015; Các bước xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2015… Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị.
Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm được những nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị nhằm từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật./.

Thanh An