Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023

HĐND Huyện Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 13 tháng 02 năm 2023 đến ngày 19 tháng 02 năm 2023 của Điện lực Châu Thành. Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến cầu Rạch Cò thuộc xã An Hiệp và toàn bộ khu vực Cồn An Nhơn.

14/02/2023

Từ 07 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 474-12/1-1

2

Khu vực cuối ngọn Bà Quới thuộc TT Cái Tàu.

15/02/2023

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Bà Quới 1

3

Khu vực Rạch Bà Thiên cạn thuộc xã Tân Nhuận Đông.

15/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Cầu Bà Thiên

4

Khu vực Rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

15/02/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Rạch Cầu 1

Trạm Ngọn Rạch Cầu

5

Khu vực từ Cầu Trại Quán đến Cầu Ranh thuộc xã Tân Phú Trung và toàn bộ xã Tân Phú.

16/02/2023

Từ 07 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Huyện Hàm

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành