Xuất bản thông tin

null Phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 28/9/2022, Phòng Nội vụ ban hành Công văn 330/PNV Về việc thông báo lịch phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Theo Công văn, Phòng Nội vụ huyện thông báo lịch phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2022 đến Thành viên Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và các đơn vị được phúc tra như sau: Thời gian và đơn vị được phúc tra: Ngày, tháng, năm Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 30/9/2022 Buổi sáng 7 giờ 30 Xã Hòa Tân; Buổi sáng 9 giờ 30 Xã An Khánh; Buổi chiều 13 giờ 30 phút Xã An Phú Thuận; Buổi chiều 15 giờ Xã Phú Hựu 04/10/2022; Buổi sáng 7 giờ 30 Thị trấn Cái Tàu Hạ Buổi sáng 9 giờ 30 Xã An Nhơn; Buổi chiều 13 giờ 30 phút Xã An Hiệp; Buổi chiều 15 giờ Xã Tân Nhuận Đông; 06/10/2022 Buổi sáng 7 giờ 30 Xã Tân Phú Trung Buổi sáng 9 giờ 30 Xã Tân Bình; Buổi chiều 13 giờ 30 phút Xã Tân Phú; Buổi chiều 15 giờ Xã Phú Long.

Thành viên đoàn phúc tra gửi biên bản cho thư ký đoàn để tổng hợp sau khi kết thúc phúc tra các đơn vị. Đề nghị thành viên Đoàn sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ và các đơn vị được phúc tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng để tiếp đoàn phúc tra cải cách hành chính./.

Trí Dũng