Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

UBND Huyện Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Trường Tiểu học An Phú Thuận đến Cầu Dân Lập thuộc xã An Phú Thuận.

21/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm An Phú Thuận 4

2

Khu vực từ đầu đường Nguyễn Văn Voi đến Vòng xoay Nguyễn Văn Voi, từ Cầu Cái Tàu đến Cống Bà Nhưng và toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu Hạ thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ.

22/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Bến Xe

3

Khu vực từ Vàm Tân Lễ đến Vàm Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

22/02/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Trạm Bạch Viên 4

4

Khu vực Vàm Tân Lễ  thuộc xã Tân Nhuận Đông.

22/02/2023

Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Vàm Tân Lễ

5

Khu vực từ Cầu Rạch Gia đến cuối ngọn Rạch Gia thuộc xã Tân Nhuận Đông.

23/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Rạch Gia

6

Khu vực từ Chùa Hội Phước đến cuối ngọn Rạch Bà Thiên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

23/02/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Chùa Hội Phước

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành