Xuất bản thông tin

null Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

HĐND Huyện Thông báo

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

- Chỉ tiêu cần tuyển: 03 lao động.

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Thực hiện công tác khảo sát, lập phương án bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (có giấy khám sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện chứng nhận).

1.2. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Quản lý Đất đai; Giao thông.

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AutoCAD, Microstation SE, EMAP…

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, kỹ năng thực thi của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong công tác khảo sát, lập phương án bồi thường, thu hồi đất; đã làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai; giám sát thi công công trình giao thông; ứng viên biết sử dụng AutoCAD, Microstation SE, EMAP…

4. Lương và chế độ đãi ngộ

Lương và chế độ đãi ngộ theo thoả thuận, được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 04/2023.

- Địa điểm xét tuyển: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển, không nộp thay hoặc nộp qua đường bưu điện (Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này).

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 20/03/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật).

- Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 80, QL 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2. Hồ sơ tuyển dụng:

          - Đơn đăng ký dự tuyển;

          - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 02 (hai) phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người dự tuyển.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, hoặc liên hệ bà Phạm Thị Mỹ Linh qua số điện thoại: 0907.205200, trong giờ hành chính để được hướng dẫn.     Xem nội dung chi tiết