Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 đến ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Cầu Bà Việt đến nhà máy Phạm Quang Bảnh thuộc xã Tân Bình.

27/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Bà Việt

2

Khu vực từ Cầu Cây Chôm đến Nhà Máy Bảy Trọng thuộc xã Phú Long.

27/02/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Cây Chôm

Trạm Vượt Sông Phú Long 1

3

Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Quán Hàng Dừa thuộc xã An Nhơn.

28/02/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Trạm Cái Xếp 1

4

Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Nhà Thờ Cái Xếp thuộc xã An Nhơn.

28/02/2023

Từ 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Cái Xếp

5

Khu vực từ Nhà Máy Bảy Trọng đến cuối ngọn Kênh Phú Thánh thuộc xã Phú Long.

01/03/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Phú Thạnh

6

Khu vực Chợ Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

01/03/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Tuyến 475NM

7

Khu vực từ Nhà Thờ Cái Xếp đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ thuộc xã An Nhơn.

01/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Trạm Lộ Tiểu 2

8

Khu vực từ Nhà máy nước Lộ Tiểu đến Cầu Dầu thuộc xã An Nhơn.

01/03/2023

Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Lộ Tiểu 3

9

Khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối ngọn Xẻo Lá thuộc Thị trấn Cái Tàu Hạ, xã Phú Hựu.

02/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Xóm Cưỡi

10

Khu vực từ  TRường Tiểu Học Tân Phú đến Cây Xăng Tân Phú thuộc xã Tân Phú.

03/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cống Sáu Đỏ

11

Khu  vực từ  Cây Xăng Tân Phú đến Cầu Ngang Tầm Vu A thuộc xã Tân Phú.

03/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Tầm Vu A1

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành