Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện

Nhằm tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân Huyện đã mạnh dạn triển khai thực hiện thí điểm Mô hình cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thay thế cho việc cập nhật, niêm yết, công khai bằng văn bản giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện và 03 xã Tân Phú Trung, Tân Phú, Hòa Tân.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\44.jpg

Ảnh Màn hình niêm yết, công khai thủ tục hành chính

Tại các xã thực hiện thí điểm mô hình, UBND Huyện đã trang bị máy tính màn hình cảm ứng và cài đặt sẵn đường dẫn liên kết đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện, xã (khi mở máy sẽ hiển thị ngay các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết) và bố trí tại Bộ phận Một cửa, thuận tiện cho tổ chức, công dân thực hiện tra cứu trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Sau 3 tháng triển khai thí điểm mô hình bước đầu đã mang lại nhiều kết quả như: Giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện cho cơ quan, địa phương khi thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai bằng văn bản giấy so với trước đây vì thủ tục hành chính thay đổi liên tục.

Thuận tiện và dễ dàng cho tổ chức, công dân thực hiện trong việc tra cứu các quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính và tạo cảm giác thoải mái cho tổ chức, công dân khi tra cứu trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan, địa phương.

Không phát sinh tình trạng cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ tiếp tục nhân rộng thực hiện Mô hình này đến tất cả UBND cấp xã còn lại trên địa bàn Huyện trong thời gian tới.

Thành Lợi