Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 06 tháng 03 năm 2023 đến ngày 12 tháng 03 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Cầu Ngang Bà Tây đến cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

06/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 2

2

Khu vực từ Cầu Nhân Lương đến cuối ngọn Nhân Lương thuộc xã Phú Hựu.

07/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Nhân Lương

3

Khu vực từ Cầu Thủ Điềm đến Cầu Gổ Đền thuộc xã Tân Bình.

07/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Thủ Điềm

4

Khu  vực từ Điện Máy Xanh đến Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

08/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Nha Mân 3

5

Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Nhà Thờ Cái Xếp thuộc xã An Nhơn.

08/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Cái Xếp

6

Khu vực từ Cầu Tân Mỹ đến Vàm Trại Quán thuộc xã Tân Phú Trung.

09/03/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút

Trạm Tân Phú Trung 5

7

Khu vực từ cuốn Ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Phú Trung.

09/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 7

8

Khu vực từ Cầu Ông Ba Muối đến cuối ngọn Ông Ba Muối thuộc xã Hòa Tân.

10/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Kênh Thầy Năm

9

Khu vực từ Cầu Kênh Thầy Năm đến Cầu Ông Ba Muối thuộc xã Hòa Tân.

10/03/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ông Ba Muối

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

 Điện lực huyện Châu Thành