Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 27 tháng 03 năm 2023 đến ngày 02 tháng 4 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

27/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Bà Nhiên

2

Khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cầu ngang  Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

27/03/2023

Từ 11 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Bà Nhiên

Trạm Rạch Bà Nhiên

3

Khu vực từ Cửa sắt Chí Trung đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

29/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Ngọn Bà Tây

4

Khu  vực từ Cầu Cống Lở đến Cầu Bà Nhiên thuộc xã Tân Bình.

29/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 3

5

Khu vực từ Cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

29/03/2023

Từ 09 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 5

Trạm Ngọn Bà Tây 6

6

Khu vực từ Văn Phòng Ấp Bà Tây đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

29/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 2

7

Khu vực từ Cống Đá Xẻo Nổ đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình.

30/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Xẻo Nổ

8

Khu vực cuối ngọn Lung 30 thuộc xã An Phú Thuận.

30/03/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Lung 30

9

Khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến cuối ngọn Gộc Gừa  thuộc xã Hòa Tân.

31/03/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Gộc Gừa

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành