Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 đến ngày 09 tháng 4 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Vòng xoay Nguyễn Văn Voi đến nhà máy Nước Phong Phú thuộc TT Cái Tàu Hạ.

03/4/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Vòng Xoay Nguyễn Văn Voi

2

Khu vực KDC Năm Triếu thuộc TT Cái Tàu Hạ.

03/4/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Năm Triếu

3

Khu vực KDC Thị trấn Cái Tàu thuộc TT Cái Tàu Hạ.

03/4/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm KDC TT Cái Tàu

4

Khu  vực từ Cầu Phú Hựu đến xưởng may Ngọc Ngân thuộc Xã Phú Hựu.

04/4/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Trạm Cầu Phú Hựu

5

Khu vực từ Nhà máy nước Lộ Tiểu đến Cầu Dầu thuộc xã An Nhơn.

04/4/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Lộ Tiểu

6

Khu vực từ UBND xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi, và toàn bộ khu vực cụm công nghiệp  thuộc Xã An Hiệp.

05/4/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 474-12/1/1

7

Khu vực từ Cầu Rạch Cầu đến cuối ngọn Rạch Cầu thuộc Xã Tân Nhuận Đông.

06/4/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Rạch Cầu

8

Khu vực từ  Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã An Nhơn.

06/4/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Vàm Tắc Te

9

Khu vực từ Cầu Ngang Phú Thạnh đến Nghĩa Trang Phú Thạnh thuộc xã Phú Long.

06/4/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Phú Thạnh 5

10

Khu  vực từ đầu Đường Tắt đến cuối ngọn Kênh Xẻo Vạt thuộc xã Tân Bình.

07/4/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Ngã Bát

Trạm kinh Xẻo Vạt

11

Khu vực từ sân banh Bà Khôi đến cây nước Bà Khôi thuộc xã Tân Bình.

07/4/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Bà Khôi 2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực Châu Thành