Xuất bản thông tin

null Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

UBND Huyện Thông báo

Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 như sau:

1. Số lượng và chức danh công chức cần tuyển: Tổng số 12 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

- Công chức Văn hóa - Xã hội: 03 chỉ tiêu.

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 02 chỉ tiêu.

- Công chức Tài chính - Kế toán: 02 chỉ tiêu.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

- Công chức Văn phòng - Thống kê: 04 chỉ tiêu.

(Kèm theo Phụ lục I)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

f) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cụ thể như sau:

- Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí - tuyên truyền, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Phát thanh - truyền hình, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao, điện tử - viễn thông và các ngành công nghệ thông tin, Nhân học, Lao động - xã hội, Kinh tế lao động, Lao động - tiền lương. 

- Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Luật

- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Tài chính - Kế toán, Kế toán - kiểm toán, Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Tài chính Nhà nước, các ngành tài chính, kế toán.

- Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý Nhà nước, Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học, các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính, Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

- Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường (đối với xã): Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng, Trắc địa bản đồ, Địa chất công trình, Công nghệ sinh học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học Môi trường; ngành nông nghiệp; ngành chăn nuôi và thú y.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông báo này.

b) 01 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển để trong túi đựng hồ sơ có kích thước 250 x 340 x 5mm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Phòng Nội vụ Châu Thành (Địa chỉ: Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày (kể từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023) sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi có nhu cầu tuyển dụng (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Phụ lục II).

+ Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ (Địa chỉ: Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

6. Thời gian ôn thi và tổ chức thi tuyển: Dự kiến quý II năm 2023 (Thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển sẽ có thông báo cụ thể và chính thức sau).

7. Kinh phí tổ chức kỳ thi và lệ phí thi tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (tạm thu 500.000 đồng/hồ sơ). 

Thông báo này công khai trên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành tại địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.gov.vn, trên Đài truyền thanh Huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND Huyện Châu Thành và trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, số điện thoại 0277.3840.170 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.

Xem chi tiết thông báo 55/TB-UBND .

Trí Dũng