Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện (19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Giới Thiệu Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện (19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Xẻo Trèn thuộc xã An Hiệp.

20/6/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Quốc Thanh

2

Khu vực từ Nhà máy Hoàng Thịnh Nhân đến nhà máy Nguyễn Hải Đăng thuộc xã An Hiệp.

20/6/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Xẻo Trèn 2

3

Khu vực từ Nhà máy Hoàng Thịnh Nhân đến cuối Rạch Xẻo Trèn thuộc xã An Hiệp.

20/6/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Vượt Rạch Xẻo Trèn

4

Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi thuộc xã An Hiệp.

22/6/2023

Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút

Nhánh rẽ 474-12/1/1

5

Khu vực từ Nhà Máy Ngọc đến nhà Máy Vạn Hưng  thuộc xã An Hiệp.

22/6/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 474-12/1/1/4

6

Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Cái Đôi thuộc xã An Hiệp.

22/6/2023

Từ 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 474-12/1/1

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành