Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

Giới Thiệu Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 08 tháng 5 năm 2023 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Vàm Nhân Lương đến Vàm An Lợi thuộc xã Phú Hựu

08/5/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Phú Hựu 4

2

'Khu vực từ Cầu Xẻo Sau đến Cầu An Bình  thuộc xã An Khánh

08/5/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Năm Gà

3

Khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ranh Tân Phú và toàn bộ xã Tân Phú và từ Cầu Mười Ổi đến Cầu Ranh Tân Phú thuộc xã Phú Long

08/5/2023

Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Huyện Hàm

4

Khu vực từ Trường Mẩu Giáo Tân Phú đến Nhà Máy Lộc Phước thuộc xã Phú Long, Tân Phú

08/5/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Phú Long Tân Phú

5

Khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ranh Tân Phú và toàn bộ xã Tân Phú và từ Cầu Mười Ổi đến Cầu Ranh Tân Phú thuộc xã Phú Long

08/5/2023

Từ 15giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Huyện Hàm

6

Khu vực KDC Nguyễn Huệ và Đường Nguyễn Văn Voi từ Vòng Xoay Nguyễn Văn Voi đến Cầu Nguyễn Văn Voi

08/5/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Khu dân Cư Thị Trấn Nguyễn Huê

7

Khu vực từ cữa sắt 9 Trung đến văn phòng Ấp Tây thuộc xã Tân Bình

09/5/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 3

8

Khu vực từ Cầu Ngang Bà Tây đến cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Phú Trung

09/5/2023

Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Ngọn Bà Tây 6

9

Khu vực từ Cầu Ấp Tây đến Cầu Xẻo Lăng thuộc xã Tân Bình

09/5/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

Trạm Tân Bình 5

10

Khu vực từ Vàm Ấp Tây đến Miểu đôi Cây Me thuộc xã Tân Bình

09/5/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Ấp Tây

11

Khu vực từ Cầu Ngang Nhân Lương đến Nhà thờ Nhân Lương thuộc xã Phú Hựu

10/5/2023

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

Trạm Nhà thờ Nhân Lương

12

Khu vực từ Cầu Bà Vạch đến Cầu Tuân Xuân thuộc xã Tân Bình

10/5/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút

Trạm Bà Vạch

13

Khu vực từ Cầu Mù U đến Bến đò Bà Mai thuộc xã An Nhơn

11/5/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 phút 30 phút

Trạm Rạch Mù U

14

Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Bà Gọ đến Kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Trung

12/5/2023

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Cầu Bà Gọ

15

Khu vực từ Cầu Hội Xuân đến cuối ngọn Hội Xuân thuộc xã An Hiệp

12/5/2023

Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Hội Xuân

16

Khu vực từ Cầu Kiến Hùng đến Nhà Thờ Cái Tàu thuộc TT Cái Tàu Hạ

12/5/2023

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Trạm Cầu Kiến Hùng

17

Khu vực từ Cầu Hộ Bối đến Chợ Đường Cày thuộc xã An Phú Thuận

12/5/2023

Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Đường Cày

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành