Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà

Đẩy mạnh tuyên tuyền, hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/4/2020 về việc thực hiện mô hình tuyên truyền và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Đến nay đã đạt tỷ lệ hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến mức độ 3 đạt trên 80% trên tổng số hồ sơ mà thủ tục đã được cung cấp và đến tận nhà dân hỗ trợ trên 10 hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến.

Ảnh sổ tay hướng dẫn người dân  nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Ủy ban nhân dân xã đã tạo, in sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu làm các loại giấy tờ thuộc các lĩnh vực như: chứng thực; giáo dục và đào tạo; hộ tịch, lao động thương binh và xã hội; nuôi con nuôi; phổ biến giáo dục pháp luật; thủ tục hành chính liên thông,… thì tự mình thực hiện nộp hồ sơ tại nhà hoặc liên hệ đến số điện thoại 02773.616 180, UBND xã sẽ cử cán bộ xuống tận nhà để hỗ trợ người dân làm hồ sơ. Sau khi hồ sơ được thực hiện xong UBND xã hướng dẫn người dân tra cứu tình trạng giải quyết của hồ sơ để nhận hoặc chủ động liên hệ người dân đến nhận giấy tờ của mình.

Ảnh cán bộ xuống nhà hỗ trợ người dân

Việc triển khai thực hiện mô hình này sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và giảm bớt các thủ tục giấy tờ rườm rà so với trước đây, bước đầu mô hình đã được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân trên địa bàn xã. Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay đã có trên 10 hồ sơ được hỗ trợ nộp trực tuyến tại nhà. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 của xã đạt trên 80% số hồ sơ mà thủ tục đã cung cấp thực hiện trực tuyến mức độ 3.  Hướng tới UBND xã sẽ phối hợp vơi Bưu điện xã trả hồ sơ tại nhà cho người dân. Theo nhận định ngành chuyên môn đây là hình hỗ trợ thực hiện mới của xã trên địa bàn huyện nếu mô hình được triển khai rộng ra cả huyện và kết hợp với bưu điện trả hồ sơ cho người dân tại nhà thì người dân sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian và chi phí./.  

Trung Nhớ - APT