Xuất bản thông tin

null Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tân Phú

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tân Phú

Sáng ngày 23/6/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp do Ông Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc bà con cử tri xã Tân Phú, huyện Châu Thành, sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu tham dự

Tại đây đoàn đại biểu Quốc hội đã thông tin đến bà con cử tri những nội dung diễn ra tại kỳ họp  thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Qua đó, các cử tri đã vui mừng trước những kết quả đã đạt được, nhất là trong việc phòng chống thành công dịch bệnh COVID-19, đồng thời các cử tri cũng nêu 1 số ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội như: tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vấn đề sai phạm; rà soát tư cách, phẩm chất cán bộ trước khi bổ nhiệm, ứng cử; Các chính sách của Nhà nước cần tạo sự công bằng hơn đối với các tầng lớp trong nhân dân; Tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; cần xem xét giảm, miễn thuế giá trị gia tăng trong tính tiền điện cho người dân khu vực nông thôn; Ngân hàng cần có chính sách hỗ trợ để các cơ sở sản xuất kinh doanh khôi phục lại hoạt động sau dịch bệnh COVID-19; Cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường học và không giới thiệu ứng cử đối với những người quá tuổi và không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được đảm trách....

Cử tri ý kiến

Các ngành chuyên môn, UBND huyện Châu Thành và UBND xã Tân Phú đã giải trình các ý kiến của bà con cử tri trong thẩm quyền. Riêng đối với các ý kiến vượt quá thẩm quyền của địa phương, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp ông Lê Vĩnh Tân, đã trao đổi, chia sẻ và tiếp thu tất cả các ý kiến của bà con cử tri để tiếp tục trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp sắp tới./.

Đăng Phúc