Xuất bản thông tin

null Hội phụ nữ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội phụ nữ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 24/6/2020, Ban thường vụ Hội Phụ nữ xã Tân Phú Trung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đến dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu tiểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Các đại biệu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Trong 05 năm qua, Ban thường vụ Hội phụ nữ xã Tân Phú Trung vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của phong trào thi đua; như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Hộ gia đình chung tay xây dụng nông thôn mới”; “Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua của Hội phải gắn với nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh; điển hình như: Mô hình khởi nghiệp với sản phẩm “Trồng nấm rơm sạch” của chị Trần Thị Kim Lâu, ấp Tân Lợi; mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Cúc, ấp Tân Thuận với sản phẩm “Bánh kẹp cuốn”; mô hình khởi nghiệp của chị Lê Thị Cẩm Duyên, ấp Tân Hòa với sản phẩm “Nước ép thanh long”; mô hình khởi nghiệp “May giỏ nhựa” của tổ hợp tác ấp Tân Lập….

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020

Dịp này, Hội phụ nữ cấp trên và Ban thường vụ Hội phụ nữ xã Tân Phú Trung trao tặng 01 giấy khen của Hội phụ nữ tỉnh, 01 giấy khen của Hội phụ nữ huyện và 07 giấy khen của Ban thường vụ Hội phụ nữ xã, vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020./.

                                                                                                           Ngọc Linh  -TPT