Xuất bản thông tin

null “Châu Thành cần mở rộng không gian liên kết các địa phương chung quanh”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

“Châu Thành cần mở rộng không gian liên kết các địa phương chung quanh”

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào sáng 29/6, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan phát biểu tại Đại hội

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan khẳng định, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý là việc xây dựng nền tảng tinh thần liên kết, hợp tác trong người dân được chú trọng vun đắp với việc hình thành 11 Hội quán và 18 Hợp tác xã. Từ đó, giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới được thuận lợi với quan điểm "xây dựng tinh thần người dân là chính", giúp người dân chuyển từ thái độ "Thụ động - Trông chờ - Ỷ lại" sang "Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác"; giúp người dân khẳng định vị thế là người chủ trên mảnh đất của mình, chứ không phải là "người ở trọ", không "vô can", không phó mặt cho cấp uỷ, chính quyền - Đó là một thành quả quan trọng bước đầu khó có thể "cân, đong, đo, đếm" được.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị huyện có nhiều đổi mới, điều hành năng động, quản lý hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa địa phương vươn lên vị trí thứ 02 trong toàn tỉnh về "Chỉ số cải cách hành chính" năm 2019. Vậy là, "Ý Đảng đã có, lòng Dân đã thông", huyện Châu Thành sẽ có nhiều bứt phá hơn trong thời gian tới – Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ, đại dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục có những ảnh hưởng lớn, đa chiều đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất dễ bị tổn thương, tác động; khả năng cạnh tranh, lưu thông nông sản và một số sản phẩm công nghiệp địa phương còn thấp; ngành công nghiệp chế biến còn non trẻ; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đã có tiến bộ nhưng còn sơ khai và chưa bền vững, chưa tạo ra giá trị gia tăng cao; thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tình hình tội phạm liên quan đến ma tuý còn diễn biến khá phức tạp. Những vấn đề tồn đọng trên cần phải được tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất sản phẩm sạch, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng bảo quản; chú trọng đầu tư lĩnh vực chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc trên nhiều sản phẩm nông nghiệp.

Về thương mại dịch vụ, huyện cần có đề án cụ thể định hướng xây dựng đa dạng các loại hình dịch vụ gắn với quy hoạch đô thị, khai thác lợi thế của các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn; cần chú ý không nên tự đóng khung con đường phát triển chỉ trong phạm vi địa giới hành chính của huyện mà mở rộng không gian liên kết với các địa phương chung quanh.

Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò sáng tạo của người giáo viên và sự chủ động của học sinh; thực hiện xã hội hoá giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có niềm đam mê với công việc của mình, có khát vọng cống hiến cho quê hương, có thái độ tích cực với cuộc sống và công việc.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, năng động, yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Thứ năm, từ góc độ thực tiễn của địa phương, cần tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp bổ sung để góp phần hoàn chỉnh các Văn kiện của cấp trên, từ đó đi đến sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, làm cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thứ sáu, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trên tinh thần chung là phải chọn người tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và đủ tầm để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra và tham gia có chất lượng, hiệu quả vào việc quyết định các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

Một điều đặc biệt quan trọng của Đại hội lần này là thực hiện thí điểm chủ trương mới của Trung ương: Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện uỷ. Đây là một chủ trương lớn nhằm tiếp tục thí điểm việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ. Do đó, đồng chí Bí thư Huyện uỷ phải là người tiêu biểu nhất về phẩm chất chính trị, năng lực tư duy, thật sự là trung tâm đoàn kết để tập hợp và phát huy trí tuệ của hệ thống chính trị vả người dân huyện nhà. Đó cũng là sự tin cậy và kỳ vọng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của cán bộ, đảng viên huyện Châu Thành đang hướng về Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng tinh thần tiến công mạnh mẽ, sớm đưa huyện Châu Thành phát triển toàn diện hơn nữa./.

Trí Dũng(Nguồn: dongthap.gov.vn)