Xuất bản thông tin

null Xã An Phú Thuận mô hình “Phòng họp Không giấy”

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Xã An Phú Thuận mô hình “Phòng họp Không giấy”

Từng bước đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm để hoạt động của Đảng ủy, HĐND và UBND ngày càng chất lượng, hiệu quả. Ngày 22/02/2024 UBND xã An Phú Thuận đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy”.

Ảnh triển  khai mô hình “Phòng họp không giấy”

Theo đó, khi triển khai thực hiện mô hình  “Phòng họp không giấy” xã An Phú Thuận sẽ không sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp, hội nghị thay vào đó sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong các hoạt động tổ chức hội nghị, cuộc họp của UBND xã.

Mô hình được triển khai sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền địa phương,  hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, giúp tiết kiệm chi phí,  thời gian, tăng tương tác giữa các thành viên dự họp, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Quốc Toàn – xã An Phú Thuận