Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 24/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Tham dự có Bà Trịnh Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Tỉnh; Bà Lê Thị Ngọc Duyên - Chuyên viên Văn phòng UBND Tỉnh, lãnh đạo, cán bộ công chức chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn Huyện và UBND các xã, thị trấn.

Ảnh Bà Trịnh Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Tỉnh triển khai các quy định

Tại đây, bà Trịnh Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Tỉnh  đã triển khai các quy định và cập nhật thông tin, các nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính: Công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Ảnh Bà Lê Thị Ngọc Duyên - Chuyên viên Văn phòng UBND Tỉnh triển khai các tiến trình liên quan đến Bộ Chỉ số

Bà Lê Thị Ngọc Duyên - Chuyên viên Văn phòng UBND Tỉnh đã triển khai các tiến trình liên quan đến Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử theo Quyết định 766/QĐ-TTG ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nắm bắt được các thao tác, tiến trình thực hiện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức các ngành chuyên môn cấp huyện; lãnh đạo, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính trên môi trường điện tử trong tình hình mới.

Thanh An – Văn phòng HĐND&UBND Huyện