Xuất bản thông tin

null Đại hội thi đua yêu nước huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đại hội thi đua yêu nước huyện Châu Thành

Chiều ngày 03/7/2020, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua khen thưởng huyện Châu Thành tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Châu Thành lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự Đại Hội ông Nguyễn Tấn Lực – Bí thư Huyện ủy Châu Thành, ông Nguyễn Văn Quới – Chủ tịch HĐND Huyện, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, cùng lãnh đạo các phòng ban ngành, UBND các xã thị trấn và 182 đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Ông Đỗ Nhật Định – Phó chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện trao tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong 5 năm qua gắn với các phong trào thi đua - yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, đoàn thể, doanh nghiệp... Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; Trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước, huyện Châu Thành đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 3.856 tỷ đồng, bằng 99,05% kế hoạch; Tổng giá trị ngành công nghiệp đạt 3.962 tỷ đồng, đạt 97,23%, ngành xây dựng đạt 551 tỷ đồng, đạt 105,39% kế hoạch; Tổng nguồn vốn được phân bổ chi đầu tư xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 1.038.879 triệu đồng, giải ngân được 916.809 triệu đồng đạt 88,25% kế hoạch vốn, trong đó vốn ngân sách Huyện quản lý là 277.025 triệu đồng, giải ngân 249.554 triệu đồng, đạt 90,08% kế hoạch vốn. Giáo dục, đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo được chú trọng thực hiện, Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội

Kết quả công tác khen thưởng trong 5 năm Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành 245 quyết định khen thưởng cho 1.350 tập thể và 10.510 cá nhân; Đạt các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp Tỉnh, cấp Nhà nước  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Tỉnh khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành ... Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc, đồng thời Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết, góp phần vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước

Phát biểu tại Đại hội ông Nguyễn Tấn Lực – Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, đề nghị phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua  -Khen thưởng huyện phát biểu Khai mạc tại Đại hội thi đua yêu nước

Bế mạc Đại hội ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã phát động phong trào kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng tiếp tục  hưởng ứng phong trao thi đua yêu nước để góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện ủy trao tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu  trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020

Ông Nguyễn Văn Quới Chủ tịch HĐND huyện trao bằng khen Huân Chương lao động hạng nhì  của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy

Ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trao tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

Nhân dịp này, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng 28 tập thể và 145 cá nhân 09 hộ gia đình đã có thành tích tiêu biểu qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020./.

Thanh An