Xuất bản thông tin

null Tập huấn kiến thức về Bình đẳng giới

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Tập huấn kiến thức về Bình đẳng giới

Trong 02 ngày 10 và 11/4/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện phối hợp với UBND các xã Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Hòa Tân và Phú Long tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức về Bình đẳng giới cho 160 người là cán bộ chi, tổ, hội và người dân ở các xã trên.

                    

Ảnh các đại biểu tham dự lớp thập huấn

Tại buổi tập huấn đại diện  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đã thông tin, cung cấp các kiến thức về: giới và giới tính; vai trò giới; nhu cầu giới; bình đẳng giới, công bằng giới; định kiến giới và khuôn mẫu giới; phân biệt đối xử giới; bạo lực trên cơ sở giới; mù giới, nhạy cảm giới và trách nhiệm giới; tăng quyền năng cho phụ nữ,...

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi định kiến về giới, làm sao cân bằng xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa người nam, người nữ, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

                                                  Văn Sơn – Phòng LĐTB&XH Huyện