Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Châu Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức Kỳ họp thứ 10

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

HĐND huyện Châu Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức Kỳ họp thứ 10

Ngày 07 - 08/7/2020, HĐND huyện Châu Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức Kỳ họp thứ 10. Ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND huyện và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Đến dự kỳ họp có ông Nguyễn Tấn Lực – Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Tấn Xiếu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Lê Thị Phi Yến – Phó Bí thư Huyện ủy, cùng các đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn; đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo tại kỳ họp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020 huyện Châu Thành, Lĩnh vực Nông nghiệp tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy hiệu quả của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chăn nuôi tiếp tục phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát chặt chẽ; Có thêm 4 xã có được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đã nâng lên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 09/11 xã; Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tổng vốn đăng ký 222 triệu đồng, Lũy kế đến nay tổng vốn đăng ký 105.719 triệu đồng; Về thương mại - dịch vụ tổng vốn đăng ký 10.455 triệu đồng, Lũy kế đến nay tổng vốn đăng ký 263.629 triệu đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 463.267 triệu đồng, bằng 94,41% dự toán, tăng 6,33% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách Huyện đạt 275.689 triệu đồng, bằng 58,62% dự toán, tăng 5,58% so với cùng kỳ; Tổng nguồn vốn phân khai là 209.515 triệu đồng, đầu tư cho 129 công trình; Về văn hoá - xã hội thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện chính trị của địa phương; Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đề ra; Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trong 6 tháng đâu năm 2020; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh phát triển nền kinh tế huyện nhà,tăng cường hiệu lực, hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Qua đó cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận,  những tồn tại, hạn chế trong báo cáo đã nêu để tháo gỡ khó khăn và thống nhất các giải pháp thực hiện; nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, phát huy chức năng giám sát để HĐND hoạt động hiệu quả hơn.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện cũng đã thông qua 17 báo cáo, tờ trình và 13 dự thảo các Nghị quyết của huyện và được các đại biểu HĐND huyện đã xem xét biểu quyết chấp thuận. Sau khi thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo các Nghị quyết, kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận, chất vấn những vấn đề mà cử tri, nhân dân kiến nghị và cũng được các ngành giải trình, làm rõ vấn đề và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cử tri và nhân dân. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung thêm 03 đại biểu chức danh Ủy viên UBND Huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt với số phiếu tối cao của các đại biểu HĐND Huyện có mặt tại kỳ họp.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND Huyện và ông Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện tăng hoa chúc mừng đại biểu trúng cử vào Ủy viên UBND huyện

Ông Nguyễn Văn Quới- Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quới - Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị UBND Huyện sau kỳ họp này, tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các nghị quyết để các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Đồng thời, yêu cầu các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua trong thời gian tới./.

Thanh An