Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ

Ngày 20/7/2020, UBND huyện Châu Thành phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ, Tham dự buổi tấp huấn gồm các lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác Văn thư, Lưu trữ của các phòng chuyên môn huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn các nội dung của lĩnh vực công tác văn thư lưu trữ như: Tổng quan về lập hồ sơ; Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ; Hướng dẫn quy trình và phương pháp lập hồ sơ công việc; Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, và phổ biến, triển khai một số văn bản của Trung ương quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành và cũng giải đáp một số vướng mắc trong công tác văn thư của các đại biểu…

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã tiếp thu, cập nhật đươc các kiến thức của các văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ nói chung và công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan nói riêng nói riêng qua đó góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.

Thanh An