Xuất bản thông tin

null Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành năm 2020

Xét kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (vòng 2) vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 và Báo cáo số 01/BC-HĐTD ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Huyện thông báo kết quả xét tuyển như sau:

1. Kết quả kiểm tra sát hạch viên chức huyện Châu Thành năm 2020 ( đính kèm danh sách kết quả vòng 2).

Danh sách này được niêm yết trên Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành tại địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.gov.vn và tại cơ quan Phòng Nội vụ huyện Châu Thành.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành không phúc khảo đối với các nội dung phỏng vấn hoặc thực hành (theo quy định của Quy chế xét tuyển viên chức).

Trong thời gian niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch đề nghị thí sinh kiểm tra và liên hệ bổ sung thông tin chính xác về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 16 tháng 7 năm 2020 để kịp thời điều chỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.840.032./. xem nội dung chi tiết.