Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trong 02 ngày 06 và 07/8/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1). Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành có 24 công chức đại diện cơ quan chuyên môn huyện và công chức tư pháp - hô tịch 12 xã thị trấn tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện

Trong 02 ngày, các đại biểu được hướng dẫn các nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật như: Trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật; kỹ năng thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện hoạt động kiểm tra trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; Xây dựng Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật; những điểm mới của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về công tác xử lý vi phạm hành chính và nhiệm vụ nâng xếp hạng chi phí tuân thủ pháp luật để áp dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương, giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật./.

Cẩm Thúy