Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 07/8/2020, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Hòa Tân.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Tấn Lực, kiểm tra thực tế xã Hòa Tân

Đến nay xã Hòa Tân đã thực hiện đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí số 2 về giao thông địa phương còn gặp khó khăn. Qua rà soát và kiểm tra thực tế các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành ý kiến góp ý đối với địa phương để hoàn thiện từng tiêu chí.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng,  yêu cầu xã Hòa Tân, tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông; chú ý vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt, tập trung triển khai thực hiện hoàn chỉnh tuyến đường hoa; hoàn thiện các hồ sơ minh chứng và quyết tâm đưa xã Hòa Tân đạt 19/19 tiêu chì trong năm 2020 theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Được biết, buổi sáng cùng ngày Đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành đã đến làm việc với xã Tân Bình./.

                                                                                                       Đăng Phúc