Xuất bản thông tin

null Tổng kết, phát bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận Chính trị

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tổng kết, phát bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận Chính trị

Ngày 28/8/2020, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành tổ chức Lễ Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI năm 2020 cho 48 học viên là Đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Huyện. Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành; ông Trần Văn Công - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; ông Bạch Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện tham dự.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao giấy khen cho các học viên

Sau gần 01 tháng học tập, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng XHCN; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ mới; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ...

Các đại biểu và học viên tại buôi Lế Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XXI năm 2020

Kết quả khóa học, có 47/48 đồng chí học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp và có 03 học viên được tặng Giấy khen Học viên học tập giỏi; 03 học viên được tặng Giấy biểu dương tích cực học tập của Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành

Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện phát biểu tại buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao bằng Tốt nghiệp cho các học viên

Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao bằng Tốt nghiệp cho các học viên

Ông Bạch Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao giấy biểu dương cho các học viên

Ông Bạch Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao bằng Tốt nghiệp cho các học viên

Ông Bạch Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao bằng Tốt nghiệp cho các học viên

Phát biểu tại lễ bế giảng, Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện đánh giá cao sự nỗ lực trong suốt quá trình dạy và học của đội ngũ giảng viên, học viên; biểu dương và chúc mừng kết quả học tập mà các học viên đã đạt được và cũng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học để phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay và trong thời gian tới./.

Thanh An