Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác nạo vét tuyến kênh Cần Thơ - Huyện Hàm

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kiểm tra công tác nạo vét tuyến kênh Cần Thơ - Huyện Hàm

Chiều ngày 15/9/2020, ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng các ngành và UBND xã Tân Phú, Tân Phú Trung kiểm tra, khảo sát công tác nạo vét tuyến kênh Cần Thơ - Huyện Hàm.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành kiểm tra, khảo sát nạo vét tuyến kênh Cần Thơ - Huyện Hàm

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến kênh Cần Thơ - Huyện Hàm vẫn còn 07 hộ vướng mặt bằng về nhà ở, cây trồng và vật kiến trúc; Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng chỉ đạo giao UBND xã Tân Phú, Tân Phú Trung tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công trước mắt tiếp tục triển khai thi công  các đoạn không vướng mặt bằng đảm bảo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng./.

Thanh An