Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể Huyện. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các Xã, Thị trấn. Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực triển khai Nghị quyết

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; phát huy tính năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo nền tảng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, làm nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; triển khai các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; bảo vệ vững chắc  quốc phòng, an ninh; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống của người dân; quyết tâm xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện và bền vững.

Các Đại biểu tham dự

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 4 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung 09 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với tinh thần: “Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, khát vọng, phát triển”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; trong quá trình triển khai thực hiện, cần phát huy cao độ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII có hiệu quả./.

       Thanh Dự