Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, sát hạch kiến thức công chức cấp xã

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Kiểm tra, sát hạch kiến thức công chức cấp xã

Chiều ngày 29/9/2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm tra, sát hạch kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, dự thi có 105 công chức với 05 chức danh công chức cấp xã.

    Công chức tham gia kiểm tra, sát hạch kiến thức

Mục đích kiểm tra sát hạch lần này nhằm rà soát, đánh giá thực trạng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức cấp xã để có cơ sở bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trong thực thi công vụ, hướng tới việc xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tham dự kỳ sát sạch có 105 công chức chuyên môn gồm 05 chức danh là Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã).  Nội dung kiểm tra, sát hạch làm bài theo hình thức trắc nghiệm với 02 nội dung kiểm tra về chuyên môn phù hợp với từng chức danh công chức và kiểm tra kiến thức chung gồm cải cách hành chính, văn thư,lưu trữ, tin học./.

Hồng Thắm