Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo UBND huyện khảo sát trường học

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Lãnh đạo UBND huyện khảo sát trường học

Sáng ngày 28/9/2020, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng các ngành chuyên môn đến khảo sát trường tiểu học Nha Mân 2, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.

Ảnh kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế cho thấy dãy 03 phòng học của trường đã xuống cấp; các ngành chuyên môn ý kiến đề xuất tháo dỡ 03 phòng học nêu trên. Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng thống nhất tháo dỡ 03 phòng học trường tiểu học Nha Mân 2, giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện lập đầy đủ hồ sơ liên quan, đôn đốc đơn vị thi công công trình trường mẫu giáo Tân Nhuận Đông triển khai thực hiện./.

Thanh An