Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Chung tay cải cách hành chính

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính trên từng lĩnh vực, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, cách làm hay, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2011 - 2020.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường đưa tin, bài viết và phóng sự về cải cách hành chính trên chuyên mục cải cách hành chính trên sóng phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử; phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện trong thời gian tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

An Khánh – (Nguồn CV số 46/UBND-KSTTHC)