Xuất bản thông tin

null Hội nghị “trực tuyến” nói chuyện chuyên đề về “Người Nông dân chuyên nghiệp”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị “trực tuyến” nói chuyện chuyên đề về “Người Nông dân chuyên nghiệp”

Sáng 13/10/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị “trực tuyến” nói chuyện chuyên đề về “Người Nông dân chuyên nghiệp” đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Võ Ngọc Thành Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các Tổ chức chính trị - Xã hội và UBND các xã, thị trấn tham dự.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Các đại biểu được nghe lãnh đạo các ngành chuyên môn chia sẻ nhiều chuyên đề như: Mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”; Canh tân nông sản an toàn; Vai trò của Khoa học và công nghệ trong nâng cao chuỗi giá trị nông sản; Lợi ích của người nông dân khi tham gia hợp tác xã; Xu thế thị trường tiêu thụ nông sản hiện nay.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại buổi nói chuyện chuyên đề về “Người Nông dân chuyên nghiệp” ông Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ ra “05 cái nhất” của nông dân, đó là: Nhiều bức xúc nhất, hy sinh nhiều nhất, đóng góp nhiều nhất, hưởng lợi từ thành tựu đổi mới ít nhất và nghèo nhất; “05 cái thiếu” của nông dân: Thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, thiếu vốn, thiếu vật tư tốt, cây và con giống tốt, thiếu thông tin thị trường, thiếu liên kết; “03 cái ít”: Ít tham gia vào các tổ chức, ít chịu chia sẻ cộng đồng, ít được “đi đó, đi đây. Qua đó nếu muốn trở thành nông dân chuyên nghiệp thì nông dân cần tham gia vào các tổ chức, tham gia mô hình liên kết, hợp tác, học tập suốt đời, chấp hành pháp luật; về sản xuất cần an toàn, bảo vệ môi trường, liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vì cộng đồng an sinh xã hội./.

 Thanh An