Xuất bản thông tin

null Bạo lực gia đình giảm bình quân 28%/năm

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Bạo lực gia đình giảm bình quân 28%/năm

Sáng ngày 15/10/2020, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu tham dự.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng chú ý là bạo lực gia đình giảm bình quân 28%/năm, số hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định giảm 20%/năm.

Đến cuối năm 2020, có gần 96% nam, nữ thanh niên được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình trước khi kết hôn; 97% hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai; 95,5% gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình v.v..

Tuy nhiên, tình trạng ly hôn của các gia đình trẻ, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em diễn ra với tính chất ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình. Người bị bạo lực gia đình có tâm lý e dè, không dám tố giác nên việc phát hiện và xử lý của ngành chức năng còn gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác gia đình lồng ghép với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình, nhất là cán bộ cơ sở.

An Khánh - Nguồn dongthap.gov.vn