Xuất bản thông tin

null Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công tác ISO

Chi tiết bài viết Tuyên truyền Cải cách hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công tác ISO

Sáng ngày 15/10/2020, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại xã An Khánh và xã Phú Long, huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm tra tại UBND xã An Khánh

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác thực hiện, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của các địa phương. Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn góp ý với các địa phương cần khắc phục các thiếu sót như: sắp xếp hồ sơ theo đúng trình tự thời gian; Thường xuyên kiểm tra kế hoạch và kiểm soát hoạt động trại địa phương; Thực hiện các bước Hệ thống quản lý chất lượng cụ thể rỏ ràng theo đúng qui định...

Đây là đợt kiểm tra nhằm giúp các địa phương khắc phục kịp thời các thiếu sót trong thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, góp phần để các địa phương thực hiện ngày 1 tốt hơn./.

Đăng Phúc