Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Sáng ngày 15/10/2020, Đoàn Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính huyện Châu Thành do ông Lương Hoàng Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính tại các xã Hòa Tân, An Khánh và Phú Hựu.

Đoàn kiểm tra tại xã Hòa Tân

Theo nhận xét đánh giá của Đoàn kiểm tra lúc đầu giờ làm việc buổi sáng của 3 xã Hòa Tân, An Khánh, Phú Hưu thì đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt giờ làm việc đúng theo qui định.

Đoàn kiểm tra tại xã An Khánh

Tuy nhiên, đoàn cũng đã góp ý với các địa phương các vấn đề như: Xây dựng lịch công tác phù hợp, cụ thể đối với từng Cán bộ, công chức, viên chức; Bố trí số lượng Công chức bộ phận 1 cửa  phù hợp để thực hiện nhanh các yêu cầu thủ tục hành chính cho người dân; Bố trí chổ ngồi, thường xuyên nhắc nhở người dân ngồi đúng vị trí và giữ trật tự trong khi chờ giải quyết thủ tục hành chính; Công chức bộ phận 1 cửa cần có thái độ nhã nhặn khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân...

Đây là đợt kiểm tra đột xuất về việc chấp hành giờ giấc làm việc hành chính tại các địa phương. Qua đó, nhắc nhở, khắc phục kịp thời các trường hợp chưa chấp hành tốt, giúp các địa phương thực hiện tốt hơn công tác chính quyền phục vụ nhân dân trong thời gian tới./.

Đăng Phúc