Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3

Ngày 16/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chín tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội Huyện tiếp tục phát triển ổn định. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều đạt theo kế hoạch đề ra, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu còn lại trong năm; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã Tân Bình, xã Hòa Tân đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; Chuẩn bị tốt các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021./.

Thanh Dự  - Trí Khánh