Xuất bản thông tin

null Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu tuyệt đối

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu tuyệt đối

Sáng nay (20/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cùng với đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá mới có tổng cộng 13 đồng chí (khuyết 02 đồng chí).

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/20201020+le+quoc+phong.jpg/0b2a8de6-8ef0-6655-fa24-73150f4b7fb7?t=1603156314923

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI biểu quyết bầu cử

Đồng chí Lê Quốc Phong đã đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu). Đồng chí Phan Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới cũng đã bầu 10 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (khuyết 01 đồng chí), đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X và XI tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Mời xem Trang công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tại đây.

13 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 1. Lê Quốc Phong, sinh ngày 03/5/1978, quê quán thành phố Hà Nội, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
 2. Phan Văn Thắng, sinh ngày 25/12/1967, quê quán huyện Hồng Ngự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 3. Phạm Thiện Nghĩa, sinh ngày 27/12/1966, quê quán huyện Lấp Vò, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
 4. Lê Thành Công, sinh ngày 23/3/1964, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 5. Nguyễn Hữu Cương, sinh ngày 27/10/1971, quê quán huyện Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 6. Trần Văn Cường, sinh ngày 10/11/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
 7. Đinh Văn Dũng, sinh ngày 10/01/1969, quê quán huyện Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khóa X, Bí thư Huyện uỷ Lai Vung
 8. Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 03/01/1964, quê quán tỉnh Vĩnh Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Giám đốc Công an tỉnh
 9. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 27/11/1968, quê quán thành phố Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 10. Trần Trí Quang, sinh ngày 10/7/1977, quê quán thành phố Cao Lãnh, Tỉnh uỷ viên khoá X, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
 11. Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
 12. Huỳnh Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1980, quê quán tỉnh Bến Tre, Tỉnh uỷ viên khoá X, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự
 13. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/9/1979, quê quán huyện Hồng Ngự, Tỉnh uỷ viên khoá X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Khành Vy (Nguồn: dongthap.gov.vn)