Xuất bản thông tin

null Ra mắt Tổ hợp tác sản xuất nhãn và ổi

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ra mắt Tổ hợp tác sản xuất nhãn và ổi

Hội Nông dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành vừa tổ chức ra mắt Tổ hợp tác sản xuất nhãn, Tổ hợp tác mua bán và sản xuất ổi xã An Nhơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tổ hợp tác sản xuất nhãn thuộc Chi Hội Nông dân ấp An Phú với tổng diện tích hơn 12 ha, do ông Nguyễn Trí Thức làm Tổ trưởng, có 17 thành viên.

Tổ hợp tác mua bán và sản xuất ổi xã An Nhơn với tổng diện tích 9 ha, do ông Nguyễn Thanh Phương làm Tổ trưởng, Tổ hợp tác có 12 thành viên.

Tổ hợp tác có quy chế hoạt động, sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 hàng tháng; thống nhất thông qua phương án sản xuất và phương hướng hoạt động, trong đó nông dân trong tổ cam kết sản xuất theo hướng an toàn và bảo đảm lợi ích của tổ hợp tác và từng thành viên. Tại buổi ra mắt, các thành viên đã thỏa thuận ký cam kết đảm bảo giá cả ổn định, cung ứng đủ sản lượng khi Tổ hợp tác đứng ra ký hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp./.

Tăng Thị Sen Hội Nông dân huyện Châu Thành