Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tập huấn chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 29/10/2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức tập huấn Chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính cho 69 người là lãnh đạo và công chức các Phòng chuyên môn  Huyện, các đội nghiệp vụ Công an Huyện, lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tư pháp - Hộ tịch 12 Xã, Thị trấn.

Ảnh Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Phạm Văn Ngọc - Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp) hướng dẫn quy trình thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn về xác định hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính đối với từng trường hợp cụ thể xảy ra thực tế ở địa phương, đơn vị.

Ông Phạm Văn Ngọc, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính

và Theo dõi thi hành pháp luật

Đây là lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong công tác tham mưu và thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp cho việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tránh sai sót trong công tác xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Cẩm Thúy