Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2020

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2020

Ngày 30/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật năm 2020. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành có 215 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp Huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp Xã.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu khái quát về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; hướng dẫn một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trao đổi và thảo luận để tìm ra những giải pháp, cách làm hay để nâng cao, hiệu quả và chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đại biểu tham dự  tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Thông qua tập huấn nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật kịp thời cho đội ngũ Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới./.

Cẩm Thúy