Xuất bản thông tin

null Điện lực Hội nghị khách hàng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Điện lực Hội nghị khách hàng năm 2020

Chiều ngày 29/10/2020, Điện lực Châu Thành tổ chức hội nghị khách hàng năm 2020. Lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện và khách hàng tiêu biểu của ngành điện lực đến dự.

Các đại biểu tham dự

Trong năm qua điện lực Châu Thành đã phấn đấu đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhất là đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp, hạn chế tình trạng mất điện đột xuất, đảm bảo tốt an toàn sử dụng điện và phòng chống cháy nổ.

Chín tháng năm 2020 Điện lực Châu Thành đã cung cấp sản lượng điện thương phẩm được gần 158 triệu kWh cho khách hàng, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp nhận công tác quản lý vận hành có hiệu quả lưới điện 110kV, bao gồm 22,5km đường dây 110kV và Trạm biến áp 110kV - 40MVA Nha Mân. Công tác đầu tư sửa chửa lưới điện cũng được tập trung triển khai thực hiện; năm 2020 Điện lực Châu Thành thực hiện đầu tư 06 công trình với tổng mức đầu tư là 28,367 tỷ đồng, khối lượng gồm 13,302 km đường dây trung thế, 37,953km đường dây hạ thế.

Tại hội nghị khách hàng ý kiến đóng góp đối với Điện lực Châu Thành như: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện, khắc phục, nâng cấp hệ thống mạng lưới điện ở khu vực nông thôn, triển khai, nhân rộng loại hình không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện. Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ tiện ích của điện lực qua các ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tư vấn khách hàng trong triển khai thực hiện lắp đặt, sử dụng điện năng lượng mặt trời... Điện lực Châu Thành đã giải trình và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của khách hàng. Theo đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, kiện toàn hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng./.

Thanh Dự - Đăng Phúc