Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác đăng ký biện pháp đảm bảo

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tập huấn công tác đăng ký biện pháp đảm bảo

Sáng ngày 02/11/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đăng ký biện pháp đảm bảo đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến, bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Phạm Văn Dũng - Trường phòng Tư pháp huyện chủ trì hội nghị; ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND Huyện, đại diện lãnh đạo các ngành liên quan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tham dự.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo Bộ Tư pháp đã hướng dẫn một số điểm mới của Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp những nội dung cơ bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016 /TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nội dung cụ thể, hướng dẫn quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp. Đồng thời giới thiệu, cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm...

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp phần đảm bảo tính khả thi của quy định, sự minh bạch, hiệu quả trong quản lý nhà nước và hoạt động của cơ quan đăng ký./.

Thanh An