Xuất bản thông tin

null Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông

Ngày 04/11/2020, tại Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Nhuận Đông, ấp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2020 (được chọn làm điểm của Huyện, của Tỉnh). Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bà Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp, Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, bà Lê Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Huyện, lãnh đạo các ngành, địa phương và hơn 100 bà con nhân dân ấp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông tham dự.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, đánh giá kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của ấp Tân Lập trong năm 2020. Năm qua, Ban CTMT ấp Tân Lập đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế; thực hiện tốt các nội dung thi đua xây dựng đô thị văn minh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt vai trò giám sát xã hội. Nổi bật như trong năm 2020 có 778/860 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình nghèo, cận nghèo có thẻ BHYT; xây dựng đoạn đường kiểu mẫu với chiều dài 400m; hỗ trợ quà cho hộ nghèo, trao tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi với số tiền trên 100 triệu đồng,…

Đại biểu tham dự ngày hội.

 Phát biểu trong ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp - Phan Văn Thắng đề nghị: cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, tích cực xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân nhận giấy khen của UBMTTQVN Huyện và UBND xã Tân Nhuận Đông về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020./.

                                                                                                     Trí Khánh