Xuất bản thông tin

null Triển khai cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông

Chiều ngày 05/11/20202, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp triển khai Kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đến các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh bằng hình thức trực tuyến; bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND Huyện, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan và vác doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn Huyện tham dự.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại buổi họp các đại biểu đã được triển khai Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của UBND Tỉnh về việc cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn Tỉnh và góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông giai đoạn 2021-2025 của Sơ Thông tin và Truyền thông. Theo đó cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, đồng bộ với các công trình cây xanh, đèn chiếu sáng, truyền thanh, camera… tại 129 tuyến đường, với tổng khối lượng thi công là 168 km và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 năm 2020-2021, tại 3 địa phương gồm: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự với 16 tuyến, tổng khối lượng thi công là 31,50 km; Giai đoạn 2 năm 2022-2024, tại 12 huyện, thành phố với 113 tuyến, tổng khối lượng thi công là 136,50km, tại buổi họp cũng giành nhiều thời gian trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong quá trình cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn Tỉnh để kịp thời khắc phục, tháo gỡ.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Kết thúc buổi họp bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, khảo sát xác định các tuyến đường, chiều dài thực hiện cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, cáp điện lực đồng bộ với các hạ tầng liên quan tại trung tâm các huyện, thành phố./.

Thanh An