Xuất bản thông tin

null Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Sáng ngày 06/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2020 đến các Huyện, Thành phố trên địa bàn Tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Ông Kiều Thế Lâm - Phó Trưởng ban Tuyến giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành gồm các đại biểu của các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Huyện, các Phòng, Ban, Ngành Huyện, Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Huyện, cấp Xã.

Đại biểu tham dự điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên thông tin những nội dung như: Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; Công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, thông tin quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị giúp cho các đại biểu và báo cáo viên các cấp nắm được những nội dung cơ bản về tình hình biển, đảo Việt Nam; các vấn đề biên giới, lãnh thổ quốc gia; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; qua đó giúp các báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

Thanh An