Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Sáng ngày 09/11/2020, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tham dự Hội nghị có 75 người là đại diện các ban, ngành, xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

                                            Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Ảnh Cẩm Thúy)

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trình chiếu 02 phóng sự tuyên truyền: “Tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP” do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Tháp phát hành và“Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do Công an tỉnh Đồng Tháp phát hành. Theo đó, báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của “Ngày Pháp luật Việt Nam”; phổ biến chính sách, pháp luật mới ban hành.

Trung tá Huỳnh Hữu Ngởi - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 nhằm tiếp tục tôn vinh vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội./.

Thanh Toàn - Công an Huyện