Xuất bản thông tin

null Xã An Phú Thuận - Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Xã An Phú Thuận - Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020

Sáng ngày 09/11/2020, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020 tại xã An Phú Thuận. Tham dự buổi sinh hoạt có bà Phạm Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Huyện; ông Nguyễn Văn Chép - Trưởng khoa Dân số và hơn 50 chị, em phụ nữ thuộc địa bàn xã An Phú Thuận.

Ông Nguyễn Văn Chép - Trưởng khoa dân số báo cáo nội dung chuyên đề sinh hoạt

Nội dung chuyên đề sinh hoạt tập trung vấn đề về giới tính và mất cân bằng giới tính khi sinh; Giới thiệu về thực trạng, yên nhân, hậu quả, hệ lụy của mất cân bằng giới tính; giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Giới thiệu các văn bản quy định về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Cung cấp các tài liệu về mất cân bằng giới tính cho đối tượng tham dự sinh hoạt.

Thông qua buổi sinh hoạt này nhằm giúp chị, em phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân về giới, giới tính, bình đẳng giới và nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội; việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Tạo sự đồng thuận trong xã hội việc thực thi các quy định nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi, nhằm ổn định cơ cấu dân số trong tương lai./.

Hữu Tình - APT