Xuất bản thông tin

null Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 11

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 11

Sáng ngày 12/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 11 năm 2020 bằng hình thức trực tuyếnÔng Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện Châu Thành, ông Mai Văn Nhàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, tham dự có các đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư Đảng uỷ, Cán bộ Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương thông tin, phổ biến các chuyên đề như: Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”; “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực”; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Các điểm  cầu trực tuyến tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong thời gian tới./.

Thanh An